Godkendte opdrættere  
   

Flere af katteklubberne tilbyder deres medlemmer forskellige former for godkendelser.

DARAK
Kravene til os som katteopdrættere skærpes i disse år og nu tager DARAK fat på at give alle opdrættere i DARAK en grundlæggende uddannelse i kattehold, etik, udstillinger og genetik - kort sagt alt det basale en opdrætter bør vide for at være bedst muligt rustet til at starte et opdræt af sunde, raske og racetypiske racekatte af en hver slags (Uddrag fra DARAKs hjemmeside).
> Læs mere

Racekatten
Dette tiltag er tænkt som en grunduddannelse af de opdrættere, der er medlem af Racekatten og som ønsker at synliggøre overfor f.eks. killingekøbere, at de er seriøse med deres opdræt, har sat sig ind i de grundlæggende ting samt hele tiden følger med og videreuddanner sig så godt som man nu kan (Uddrag fra Racekattens hjemmeside).
> Læs mere

JYRAK
Godkendelsen er tegn på, at de fysiske forhold hos opdrætteren er i orden og at opdrætteren er sig sit ansvar bevidst, og tilstræber at give sine killinger de bedst mulige opvækstbetingelser (Uddrag fra JYRAKs hjemmeside).
> Læs mere